Kolejna publikacja członków KNFM w zeszytach studenckich

4 lipca 2022 roku ukazał się 12. numer Zeszytów Studenckich ,,Nasze Studia’’. Tematyka bieżącego numeru czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: innowacyjności przedsiębiorstw, finansów w czasach pandemii, praktycznych aspektów logistyki oraz rozwoju regionalnego.

Miło nam poinformować, że w ostatnim numerze pojawił się także artykuł napisany przez członków naszego koła - Dominikę Mikołajun i Adama Sobinę, którzy przygotowali artykuł nt. ,,Sytuacja na rynku akcji oraz działania banków centralnych w obliczu pandemii Covid-19'’. Gratulujemy Autorom publikacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z innych artykułami opublikowanymi w najnowszym wydaniu Zeszytów Studenckich, a także zapraszamy do przesłania artykułów do kolejnego wydania Zeszytów Studenckich ,,Nasze Studia’’. Więcej informacji znajdą Pastwo pod linkiem:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/issue/view/529