Historia Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Rejestracja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych nastąpiła 21 kwietnia 1998 r. w oparciu o decyzję Prorektora ds studenckich.

Do naszych dotychczasowych osiągnięć i sukcesów należy zaliczyć:
- organizację corocznej Konferencji Naukowej "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie", która miała miejsce nieprzerwanie od 1996 r. i była miejscem prezentacji przez studentów perspektywicznych tematów z obszaru rynków finansowych oraz okazją do spotkań z praktykami, paneli dyskusyjnych poruszających najistotniejsze tematy i wyzwania dotyczącego sektora finansowego;
- trzykrotna nominacja do Nagrody Czerwonej Róży (2000, 2006 i 2010);
- uzyskanie II miejsca na pikniku naukowym w Iławie 2019 w konkursie na "Najlepsze stoisko koła naukowego";
- aktywna współpraca z praktykami biznesu - spotkania i wizyty studyjne w bankach i przedsiębiorstwach;
- udział w Bałtyckim Festiwalu Ekonomicznym (2016) oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki (2006-2015);
- udział w Targach Akademia;
- udział w Sopockim Pikniku Naukowym;
- udział w Uniwersalnej Strefie Nauki.

Niewątpliwym sukcesem jest także publikacja Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego, które ukazują się od wielu lat, a składają się na nie recenzowane artykuły studentów i doktorantów.

Pierwszym opiekunem KNFM była prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, następnie od 2003 r. prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider i dr Magdalena Markiewicz (współzałożycielka Koła w 1998 roku). Do grona opiekunów dołączył następnie dr Łukasz Dopierała, a od roku 2020 r. opiekę naukową sprawują dr Magdalena Markiewicz i dr Monika Szmelter.