Historia Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Rejestracja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych nastąpiła 21 kwietnia 1998 r. w oparciu o decyzję Prorektora ds studenckich. Opiekunami KNFM są:
- prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider;
- dr Magdalena Markiewicz (założyciel Koła w 1998 roku).
- dr Łukasz Dopierała

Do naszych dotychczasowych osiągnięć należy zaliczyć:
- od 1996 roku organizacja corocznej Konferencji Naukowej "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie"
- otrzymanie nominacji do Nagrody Czerwonej Róży w 1998 roku;
- trzykrotna nominacja do Nagrody Czerwonej Róży (2000, 2006 i 2010);
- aktywna współpraca z praktykami biznesu
- udział w Bałtyckim Festiwalu Ekonomicznym (2016) oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki (2006-2015)
- udział w Targach Akademia
- udział w Sopockim Pikniku Naukowym
- udział w Uniwersalnej Strefie Nauki

Niewątpliwym sukcesem jest także publikacja Zeszytów Naukowych (na którą zdobyliśmy wsparcie w wysokości 4 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej), jak również nawiązanie i pielęgnacja kontaktów z Ko.Mar-em oraz niemieckim kołem naukowym.