Dzień zrównoważonego rozwoju

Dnia 20 października reprezentanci naszego koła mieli przyjemność aktywnie uczestniczyć w organizacji warsztatów razem z opiekunką koła, Panią dr Magdaleną Markiewicz, oraz Panem mgr Przemysławem Wysińskim. Naszym głównym zadaniem było przygotowanie rozwijających zadań na głównym kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, na Wydziale Chemii, z okazji Dnia Zrównoważonego Rozwoju. Skupiliśmy się na podniesieniu świadomości uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat śladu węglowego generowanego przez żywność. Akcja odbyła się z ogromymi uśmiechami na ustach ponieważ młodzież chętnie uczestniczyła w quizach, zadawała pytania i poszerzała swoją wiedzę na ten temat, a na całym wydarzeniu panowała fantastyczna atmosfera.