Członkowie KNFM publikują artykuły naukowe!

Artykuł naukowy pt. "Systemy gwarantowania depozytów bankowych - analiza porównawcza" autorstwa jednego z członków KNFM został opublikwoany w czasopiśmie naukowym "Finanse i Prawo Finansowe".

Publikacja została również przedstawiona w maju tego roku na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Łodzi "Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego" . Nie jest to pierwszy raz gdy nasi członkowie opublikowali we wspomnianym czasopiśmie artykuł, rok temu również mieliśmy przyjemność przeczytać publikację Karoliny Chamskiej i Grzegorza Ścińskiego - studentów naszego Wydziału i członków KNFM.

Serdecznie zachęcamy do czytania czasopisma, a szczególnie pierwszego artykułu :)