Relacja z konferencji Kongresu Ekonomicznych Kół Studenckich

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji „Kongresu Ekonomicznych Kół Studenckich (KEKS)”, która odbyła się 22 maja 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym UG. Organizowana przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe „Konsylium” oraz Koło Naukowe Europejskie Forum Integracji.
Galeria również na naszym facebook'u.

Konferencja „Kongres Ekonomicznych Kół Studenckich"

Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe „Konsylium” oraz Koło Naukowe Europejskie Forum Integracji zaprosza do udziału w konferencji „Kongres Ekonomicznych Kół Studenckich (KEKS)”, która po raz pierwszy odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem organizowanego Kongresu jest rozwój naukowy studentów naszego Wydziału skupionych w kołach naukowych oraz tworzenie platformy wymiany poglądów oraz wiedzy z ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Strony